Geaccrediteerde nascholing voor verwijzers

“Chronische pijn: nieuwe inzichten, andere aanpak” Ben van Cranenburgh

Revalidatiecentrum Drechtsteden-Haaglanden organiseert jaarlijks een aantal interessante nascholingen voor verwijzers. U kunt zich inschrijven voor deze nascholingen via onderstaande knop. Daar vindt u ook praktische informatie over de inhoud van de nascholing, de accreditatiepunten en het programma.

Eén op de vijf mensen heeft regelmatig last van pijn: een gigantisch menselijk en maatschappelijk probleem. Bij chronische pijn kan vaak geen onderliggende aandoening gevonden worden, de pijn zelf is blijkbaar het probleem. Gelukkig zijn de ideeën over chronische pijn de laatste decennia ingrijpend veranderd. Deze scholing geeft een overzicht van de veranderingen van denken en daarmee ook van de uiteenlopende manieren van aanpak.

Een goede pijnanalyse houdt in dat niet alleen maar de pijnintensiteit geobjectiveerd wordt maar ook veel andere aspecten, zoals: aard en plaats van de pijn, de gevolgen van de pijn, welke copingmechanismen zet de patiënt in? Wat denkt de patiënt zelf over zijn pijn? Ook probeert men te weten te komen welke biologische, psychologische en sociale factoren een invloed hebben op de pijn.

Een goede pijnanalyse vormt de basis voor een adequate aanpak. Gezien vanuit dit perspectief is het wellicht goed pijnbestrijding niet primair als een medisch probleem te benaderen, maar eerst zicht te krijgen op de vele (niet-medische) factoren die de patiënt zelf in de hand kan hebben. Dit levert talrijke niet-farmacologische manieren van pijnbestrijding op, met het bijkomende (grote) voordeel dat de patiënt zelf de regie kan hebben.

Het verleden kunnen we niet veranderen: wat voorbij is, is voorbij. In het heden kunnen we echter veel veranderen: de omgevingscontext, concurrerende prikkels of bezigheden. Ook de toekomst kunnen we plannen: vooruitkijken en nieuwe doelen stellen.

Als deze ‘gewone dingen’ niet meer lukken kunnen speciale therapieën worden ingezet. Vele medische methoden bieden zich aan: farmaca, blokkades, operaties. Echter, er zijn ook vele niet-medische interventies mogelijk. Het repertoire is groot en voor de leek nauwelijks te overzien. Het is dus wel van belang het kaf van het koren te onderscheiden.

De nieuwe ideeën geven frisse moed en een andere kijk op chronische pijn. Iemand met fantoompijn werd vroeger ‘psychisch gestoord’ genoemd: hij voelde immers dingen die er niet zijn, hallucinaties dus. Nu begrijpen we waarom fantoomgevoelens bestaan: het lichaamsdeel is weliswaar geamputeerd, maar is nog steeds aanwezig in het lichaamsschema in de hersenen. Nu ben je ‘gestoord’ als je geen fantoomgevoelens hebt.

Leerdoelen

 • Wat is pijn, pijnzin en chronische pijn?
 • Inzicht in de plasticiteit van het neurale pijnsysteem
 • Wat is een goede pijnanalyse?
 • Inzicht in de bio-psycho-socio benadering van chronische pijn
 • Wat zijn de praktische consequenties van de nieuwe verklaringsmodellen voor chronische pijn?
 • Hoe interdisciplinair samenwerken om tot een goede pijnanalyse en aanpak te komen?

Wanneer?

 • Dinsdag 12 mei 2020, 18.00 – 21.15 uur
 • Revalidatiecentrum Drechtsteden,
  Berkenhof 100,
  3319 WB Dordrecht
 • Huisartsen, bedrijfsartsen, specialisten, poh-ggz en gespecialiseerde verpleegkundigen
 • 3 accreditatiepunten 

Dr. Ben van Cranenburgh neurowetenschapper, docent ITON

Ben van Cranenburgh werd in 1945 geboren in Haarlem. Hij studeerde geneeskunde in Amsterdam en werkte daarna vele jaren als wetenschappelijk onderzoeker bij het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek. Promoveerde in 1973 op een neurofysiologisch onderwerp (‘Neuronal Firing Patterns’). Ook deed hij klinisch onderzoek naar neuropsychologische functiestoornissen bij CVA-patiënten bij het Revalidatie Centrum Amsterdam (tegenwoordig Reade).

In 1987 richtte hij het Instituut voor toegepaste neurowetenschappen op (stichting ITON, Haarlem), waar hij tot op heden werkzaam is. Het ITON biedt een opleiding neurorevalidatie en diverse andere postacademiale scholingen op het gebied van neurowetenschappen, chronische pijn en motorisch leren. Van Cranenburgh houdt zich, wat deze onderwerpen betreft, intensief bezig met het overbruggen van de (te grote) kloof tussen de neurowetenschappen en de praktijk.

Zijn inzichten zijn vastgelegd in diverse publicaties, o.a. de reeks leerboeken ‘Toegepaste Neurowetenschappen’, bestaande uit de titels Neurowetenschappen, Neuropsychologie, Neurorevalidatie en Pijn. Hij schreef tevens boeken voor een breder publiek, o.a. Pijn, waarom? (het thema van deze avond) en Muziek en Brein.

Het boek ‘Pijn waarom? Een gids voor mensen met pijn’ is op de avond van de lezing verkrijgbaar voor € 15,-.

Programma
dinsdag 12 mei 2020

 • 17.30 – 18.00 uur ontvangst met broodjes
 • 18.00 uur welkom door dr. Menno Pont (revalidatiearts)
 • 18.10 uur start nascholing olv dr. Ben van Cranenburgh
 • 19.30 uur korte pauze
 • 19.45 uur hervatting programma olv dr. Ben van Cranenburgh
 • 21.15 uur afsluiting met aansluitend borrel

Aanmelden voor:
Geaccrediteerde nascholing

Uitgesteld!

Onze nascholing van 12 mei 2020 is uitgesteld en organiseren we op een later tijdstip. Zodra we een nieuwe datum hebben vastgesteld, leest u hier meer over op onze website.

Nog een fijne dag!