Over ons

Revalidatiecentrum Drechtsteden is een focuskliniek gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met SOLK met als specialisatie:

Chronische pijnklachten

Whiplash

Fibromyalgie en reumatische klachten

Bij Revalidatiecentrum Drechtsteden werken we met een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit (para)medische, wetenschappelijke en (arbeids)organisatorische professionals.

Wij hebben 20 jaar ervaring in resultaatgerichte re-integratie en staan bekend om onze persoonlijke betrokkenheid bij onze patiënten. Wij luisteren, prikkelen en beïnvloeden. Onze aanpak is laagdrempelig, persoonlijk en kleinschalig met een grote mate van professionaliteit en deskundigheid. Wij zijn een aanbieder met oog voor de interactie tussen gezondheid, leven en werk.

Meer informatie over de kenmerken, het vaststellen van en het beleid bij de verschillende typen SOLK? Klik hier


Je wordt als klant benaderd
en als individu behandeld.

Voor wie?

Onze patiënten hebben over het algemeen complexe en vaak samengestelde klachten (SOLK), die langer dan drie maanden aanhouden of een recidiverend karakter hebben. Deze klachten worden vaak multifactorieel bepaald.

Heeft uw patiënt last van aanhoudende duizeligheidsklachten?

En ondanks de goede zorg van behandelaren tot nu toe onvoldoende resultaat? Dan kan een multidisciplinaire behandeling via ons zusterbedrijf LENGG helpen. Deze bieden we aan als eerstelijnszorg waardoor een gedeeltelijke vergoeding van de behandeling mogelijk is. Meer informatie vindt u op de website van LENGG.

Patiënten kunnen bij ons terecht voor begeleiding bij de volgende diagnoses:

Bekkeninstabiliteit
Bekkenklachten
CANS
Chronische spit
Fibromyalgie
Hoofdpijn
Medisch onverklaarbare klachten

 

Nekklachten
Reuma
RSI
Rugklachten
Schouder-, arm-, pols- en handklachten
Status na hernia operatie
Whiplash

Persoonlijk, kleinschalig
en warm.

Toegangstijd polikliniek: maximaal 4 wekenToegangstijd

Toegangstijd tot polikliniek: maximaal 14 dagen (kalenderdagen)

Op dit moment kunnen wij binnen 2 weken na aanmelding een afspraak met uw patiënt inplannen voor een eerste gesprek. Tussen het eerste gesprek en de start begeleiding plannen wij intakegesprekken met de revalidatiearts en behandelaren om het behandeltraject van uw patiënt zo optimaal mogelijk af te stemmen.

Wilt uw patiënt sneller geholpen worden? Dan kan uw patiënt bij zijn/haar zorgverzekeraar terecht voor wachtlijstbemiddeling. Zij kunnen uw patiënt informeren of hij/zij bij een andere zorgaanbieder sneller terecht kan. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegangstijd tot de polikliniek 4 weken.

- Individuele wachttijden kunnen afwijken
- Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Laatste update: 17 jun 2021