Over ons

Revalidatiecentrum Drechtsteden is een focuskliniek gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met SOLK met als specialisatie:

Chronische pijnklachten

Whiplash

Fibromyalgie en reumatische klachten

Bij Revalidatiecentrum Drechtsteden werken we met een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit (para)medische, wetenschappelijke en (arbeids)organisatorische professionals.

Wij hebben 20 jaar ervaring in resultaatgerichte re-integratie en staan bekend om onze persoonlijke betrokkenheid bij onze patiënten. Wij luisteren, prikkelen en beïnvloeden. Onze aanpak is laagdrempelig, persoonlijk en kleinschalig met een grote mate van professionaliteit en deskundigheid. Wij zijn een aanbieder met oog voor de interactie tussen gezondheid, leven en werk.

Meer informatie over de kenmerken, het vaststellen van en het beleid bij de verschillende typen SOLK? Klik hier


Je wordt als klant benaderd
en als individu behandeld.

Voor wie?

Onze patiënten hebben over het algemeen complexe en vaak samengestelde klachten (SOLK), die langer dan drie maanden aanhouden of een recidiverend karakter hebben. Deze klachten worden vaak multifactorieel bepaald.

Heeft uw patiënt last van aanhoudende duizeligheidsklachten?

En ondanks de goede zorg van behandelaren tot nu toe onvoldoende resultaat? Dan kan een multidisciplinaire behandeling via ons zusterbedrijf LENGG helpen. Deze bieden we aan als eerstelijnszorg waardoor een gedeeltelijke vergoeding van de behandeling mogelijk is. Meer informatie vindt u op de website van LENGG.

Patiënten kunnen bij ons terecht voor begeleiding bij de volgende diagnoses:

Bekkeninstabiliteit
Bekkenklachten
CANS
Chronische spit
Fibromyalgie
Hoofdpijn
Medisch onverklaarbare klachten

 

Nekklachten
Reuma
RSI
Rugklachten
Schouder-, arm-, pols- en handklachten
Status na hernia operatie
Whiplash
Functioneel Neurologische Stoornis

Persoonlijk, kleinschalig
en warm.

Toegangstijd polikliniek: maximaal 4 wekenToegangstijd

Onze actuele wachttijden kunt u vinden op Zorgkaart Nederland via zorgkaartnederland.nl/wachttijden. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken."1

1 Zie ook de NZa-beleidsregel ‘Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw’ (TH/BR-025)