Revalidatiecentrum Drechtsteden

Over ons

Revalidatiecentrum Drechtsteden is een focuskliniek gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met SOLK met als specialisatie:

Vermoeidheidsklachten

Chronische pijnklachten

Whiplash

Duizeligheid

Bij Revalidatiecentrum Drechtsteden werken we met een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit (para)medische, wetenschappelijke en (arbeids)organisatorische professionals.

Wij hebben 20 jaar ervaring in resultaatgerichte re-integratie en staan bekend om onze persoonlijke betrokkenheid bij onze patiënten. Wij luisteren, prikkelen en beïnvloeden. Onze aanpak is laagdrempelig, persoonlijk en kleinschalig met een grote mate van professionaliteit en deskundigheid. Wij zijn een aanbieder met oog voor de interactie tussen gezondheid, leven en werk.

Meer informatie over de kenmerken, het vaststellen van en het beleid bij de verschillende typen SOLK? Klik hier


Je wordt als klant benaderd
en als individu behandeld.

Voor wie?

Onze patiënten hebben over het algemeen complexe en vaak samengestelde klachten (SOLK), die langer dan drie maanden aanhouden of een recidiverend karakter hebben. Deze klachten worden vaak multifactorieel bepaald.


Patiënten kunnen bij ons terecht voor begeleiding bij de volgende diagnoses:

 

Aanhoudende vermoeidheid (Chronisch vermoeidheid syndroom, vermoeidheid bij of na kanker, suikerziekte e.d.)
Bekkeninstabiliteit
Bekkenklachten
CANS
Chronische spit
CVS
Duizeligheidsklachten
Fibromyalgie
Hoofdpijn

 

ME
Medisch onverklaarbare klachten
Nekklachten
Reuma
RSI
Rugklachten
Schouder-, arm-, pols- en handklachten
Status na hernia operatie
Whiplash

Persoonlijk, kleinschalig
en warm.

Toegangstijd polikliniek: maximaal 4 wekenToegangstijd

Toegangstijd tot polikliniek: maximaal 14 dagen (kalenderdagen)

Op dit moment kunnen wij binnen 2 weken na aanmelding een afspraak met uw patiënt inplannen voor een eerste gesprek. Tussen het eerste gesprek en de start begeleiding plannen wij intakegesprekken met de revalidatiearts en behandelaren om het behandeltraject van uw patiënt zo optimaal mogelijk af te stemmen.

Wilt uw patiënt sneller geholpen worden? Dan kan uw patiënt bij zijn/haar zorgverzekeraar terecht voor wachtlijstbemiddeling. Zij kunnen uw patiënt informeren of hij/zij bij een andere zorgaanbieder sneller terecht kan. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegangstijd tot de polikliniek 4 weken.

- Individuele wachttijden kunnen afwijken
- Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Laatste update: 30 jul 2020


Online Coaching.

Zorg op afstand
met inzet E-health

Naast een poliklinische revalidatiebehandeling kunnen patiënten nu ook terecht voor een online revalidatiebehandeling bij ons. Met videobellen en ons E-Health programma 'Telerevalidatie' bieden we nog steeds goede zorg tijdens Corona.

Deze online omgeving biedt veel interactiviteit. Met verschillende filmpjes, opdrachten en coaching krijgen patiënten goede zorg op afstand. Zij ervaren het als waardevol dat hun begeleiding toch door kan gaan tijdens Corona. Daarbij is het systeem goed beveiligd en eenvoudig in gebruik.

Online
coaching

Daarnaast bieden we ook online coaching aan. Deze revalidatiebehandeling duurt 12 weken waarbij de patiënt 1 keer per week online traint. Hierbij zetten we gericht ons revalidatieteam in. Zo zorgen we ervoor dat onze patiënten niet zonder zorg komen te zitten tijdens Corona.


Weer grip op je klachten.

Je behandeltraject bestaat uit 3 fasen: 1. Pre-intake. 2. Diagnose. 3. Revalidatie.


1. Pre-intake.

We nemen graag de tijd om kennis te maken met uw patiënt en naar hem te luisteren om zo reële verwachtingen te kunnen geven over wat Revalidatiecentrum Drechtsteden kan betekenen.

Tijdens de pre-intake bespreken we o.a.:

 • de doelstelling die uw patiënt voor ogen heeft
 • de werkwijze van Revalidatiecentrum Drechtsteden, waaronder de verwachtingen en verplichtingen die we hebben
 • de interne en externe factoren die de motivatie van uw patiënt kunnen beïnvloeden.

Dit gesprek duurt 1-1½ uur en wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut of psycholoog. Op dit moment kunnen we binnen 14 dagen een afspraak maken voor de pre-intake.

2. Diagnosefase.

De diagnose fase heeft als doel de functiestoornis of functiebeperking, die leidt tot de problemen in het leven en/of werk van uw patiënt, te vinden en te benoemen om vervolgens de oplossingsrichting te formuleren.

Deze fase duurt 2-6 uur en wordt uitgevoerd door professionals van ons team ( (para)medici, gedragswetenschappers en/of een arbeids- en organisatiedeskundige ).


3. Revalidatiefase.

Deze fase heeft als doel de oorzaak van de klachten van uw patiënt positief te beïnvloeden, met als resultaat dat deze weer beter kan participeren in leven en/of werk. De duur, intensiteit en aandachtsgebieden van deze fase bepalen we aan de hand van zijn individuele en specifieke situatie; uw patiënt krijgt advies en behandeling op maat. Daarbij maken we gebruik van de volgende modules.

 

De module fysieke training is opgebouwd uit individuele en groepsbegeleiding. Modules kunnen bestaan uit:

 • Conditie, kracht, stabiliteit en coördinatietraining
 • Testen en Meten
 • Fysieke coaching
 • Fysio-, hapto- en manuele therapie
 • Coaching op voeding

De begeleiding in tijd

 • Een module fysiek training duurt over het algemeen 18 weken. In sommige specifiek gevallen wordt daarvan afgeweken.
 • Afhankelijk van de situatie krijgt uw patiënt één, twee of drie keer per week begeleiding.

Psychische begeleiding vindt plaats door middel van individuele gesprekken. De gesprekken geven inzicht in gedrag en handelen om te komen tot bewuste zelfsturing. We maken onder andere gebruik van congnitive gedragstherapie, lichaamsgerichte therapie, systemisch werk en diverse vormen van trauma begeleiding.

De begeleiding in tijd

 • Bij de intake bepalen we hoeveel uur begeleidingstijd er nodig is. Over het algemeen zetten we deze begeleiding 6 tot 15 uur in.

De modules groepscoaching en ontspanning & bewustzijn bestaan uit groepsbegeleiding. In groepen van 5-8 personen werken we onder begeleiding aan psychische aspecten en het lichaamsbewustzijn. De inzichten die in dit groepsproces worden verkregen, kunnen worden teruggekoppeld en worden gebruikt als input tijdens de individuele coaching van uw patiënt.

De begeleiding in tijd

 • De module groepscoaching duurt 6 x 1½ uur.
 • De module ontspanning & bewustzijn duurt 6 x 1½ uur.

Voorwaarden

Wij bieden poliklinische revalidatieprogramma’s die in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Deze programma’s bieden wij aan voor patiënten met chronische klachten. De zorgverzekeraar hanteert als regel dat patiënten bij ons terecht kunnen wanneer ze minstens drie maanden klachten hebben.

Verwijzing

Als huisarts, bedrijfsarts of behandelend specialist kunt u uw patiënten naar ons doorverwijzen.

Indien aanwezig, ontvangen wij graag een behandelverslag over uw patiënt. Met deze achtergrondinformatie kunnen wij uw patiënt beter van dienst zijn.

Kosten van behandeling

Zorg bij Revalidatiecentrum Drechtsteden wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Op deze zorg is een wettelijk eigen risico van toepassing. Heeft de patiënt een vrijwillig hoger eigen risico? Dan is dit uiteraard van toepassing.


Re-integratie

Wanneer uw patiënt een arbeidscontract heeft of om een andere reden terug wil keren in het arbeidsproces, adviseren wij om gebruik te maken van de diensten van LENGG. Door de samenwerking met LENGG kunnen we zorg en re-integratie zorgvuldig op elkaar afstemmen. Zo behouden we de unieke werkwijze van Revalidatiecentrum Drechtsteden, die we combineren met de voordelen die een re-integratiemodule met zich meebrengt. De zorgverzekeraar vergoedt de zorg, de werkgever investeert in de re-integratie.


Deskundig en professioneel.

Revalidatiecentrum Drechtsteden bezit keurmerk voor kwaliteit en patiëntveiligheid

Revalidatiecentrum Drechtsteden is sinds 2018 in het bezit van het certificaat NEN-EN 15224. Ons kwaliteitssysteem is met een succesvol resultaat getoetst. Hiermee hebben wij een kwaliteitscertificaat waardoor patiënten en zorgverzekeraars gegarandeerd zijn van onze kwaliteit.

De NEN-EN 15224 is de Europese norm voor kwaliteitsbeheersing in de zorg en wordt ook wel de ISO voor de zorg genoemd. In deze norm zijn aanvullende eisen gesteld ten opzichte van de ISO 9001 om daarmee beter te passen bij de kenmerkende aspecten van de zorg. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsbeheersing.


Wat zijn de voordelen voor u?

 • Onze bedrijven staan voor zorgkwaliteit en patiëntveiligheid
 • We bieden voortdurend zorg die voldoet aan de eisen van de verschillende instanties die toezien op naleving van wet- en regelgeving zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Onze zorg is aantoonbaar op orde


Samen maken we het verschil.

Locatie

Revalidatiecentrum Drechtsteden is gevestigd aan de Berkenhof 100 in Dordrecht. Ons pand is zichtbaar vanaf de N3 ter hoogte van de afslag Werkendam. Ons gebouw is goed toegankelijk voor (minder) validen. Gratis parkeren voor de deur. De bushalte bevindt zich op respectievelijk 200 en 400 meter van ons pand.

Contact

Voor direct contact kunt u ons direct bellen op 078 - 30 31 250 of vul onderstaand formulier in.

NAW gegevens verwijzer

Locatie

Adres:
Berkenhof 100, 3319 WB Dordrecht

Telefoon:
(078) - 30 31 250

E-mail:
post@rc-d.nl


Patiënt verwijzen

Of u nu huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist bent, Voor een poliklinische revalidatiebehandeling bij Revalidatiecentrum Drechtsteden heeft uw patiënt een verwijzing van u nodig.

Om direct te verwijzen klikt u op de onderstaande knop.