Aandacht voor jou

Wanneer je bij ons komt revalideren hebben wij aandacht voor jou. En niet alleen voor je gezondheid, maar ook voor hoe die gezondheid zich verhoudt tot je leven en je werk.

Je wordt omringd door deskundige en ervaren professionals. Mensen die je met persoonlijke betrokkenheid begeleiden, adviseren en prikkelen.

Revalidatiecentrum Drechtsteden is een gespecialiseerde kliniek die je begeleidt bij de behandeling van zogenaamde somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) met de focus op:

Chronische pijnklachten

Whiplash

Fibromyalgie en reumatische klachten


Je wordt als klant benaderd
en als individu behandeld.

Welke klachten?

Wat wellicht herkenbaar voor je is, is dat voor dezelfde klachten zo veel verschillende namen worden gebruikt. Vaak zie je voor deze klachten de verzamelnaam SOLK terugkomen. Maar hoe je huisarts, specialist of verwijzer je diagnose ook omschrijft, wij kennen de achterliggende klachten en hebben de ervaring om samen met jou resultaat te boeken.

Last van aanhoudende duizeligheidsklachten?

Heb je ondanks de goede zorg van je behandelaren tot nu toe onvoldoende resultaat? Neemt duizeligheid jouw leven over en ben je ten einde raad? Dan kan een multidisciplinaire behandeling via ons zusterbedrijf LENGG je helpen. Dit doen ze met multidisciplinaire behandeling. Deze bieden ze aan als eerstelijnszorg waardoor een gedeeltelijke vergoeding van je behandeling mogelijk is. Meer weten? Kijk dan op de website van LENGG.

Je kunt bij ons terecht voor begeleiding bij de hiernaast vermelde diagnoses:

Bekkeninstabiliteit
Bekkenklachten
CANS
Chronische spit
Fibromyalgie
Hoofdpijn
Medisch onverklaarbare klachten

 

Nekklachten
Reuma
RSI
Rugklachten
Schouder-, arm-, pols- en handklachten
Status na hernia operatie
Whiplash
Functioneel Neurologische Stoornis

Persoonlijk, kleinschalig
en warm.

Toegangstijd polikliniek: maximaal 4 wekenToegangstijd

Onze actuele wachttijden kunt u vinden op Zorgkaart Nederland via zorgkaartnederland.nl/wachttijden. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken."1

1 Zie ook de NZa-beleidsregel ‘Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw’ (TH/BR-025)

Weer grip op je klachten.

Je behandeltraject bestaat uit 3 fasen: 1. Pre-intake. 2. Diagnose. 3. Revalidatie.


1. Pre-intake.

We nemen graag de tijd om kennis met je te maken, naar je te luisteren en je reële verwachtingen te geven over wat Revalidatiecentrum Drechtsteden voor je kan betekenen.

Tijdens de pre-intake bespreken we o.a.:

 • de doelstelling die je voor ogen hebt
 • de werkwijze van Revalidatiecentrum Drechtsteden, waaronder de verwachtingen en verplichtingen die we hebben
 • de factoren die jouw motivatie kunnen beïnvloeden.

Dit gesprek duurt 1-1½ uur en wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut of psycholoog. Op dit moment kun je binnen 14 dagen een afspraak maken voor de pre-intake.

2. Diagnosefase.

“Het stellen van een diagnose = diagnosticeren is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te vinden van een gevolg aan de hand van de optredende verschijnselen.

Deze fase heeft het doel de aanleiding te vinden die leidt tot de problemen die je ervaart in je leven en/of je werk. Daarna formuleren we de oplossingsrichting.

De diagnosefase is multidisciplinair en wordt uitgevoerd door een team van professionals bestaande uit(para)medici, gedragswetenschappers en staat ond er leiding van de revalidatiearts. Deze fase duurt 2-6 uur.


3. Revalidatiefase.

Revalidatie betekent herstel, of letterlijk weer valide worden.”

Deze fase heeft het doel de oorzaak van je klachten positief te beïnvloeden. Met als resultaat dat jij weer beter kunt participeren in je leven en/of je werk. De duur, intensiteit en aandachtsgebieden van deze fase bepalen we aan de hand van jouw individuele en specifieke situatie; je krijgt advies en behandeling op maat. De revalidatiearts bespreekt regelmatig met jou welke vorderingen je maakt en of de behandeling aangepast moet worden. In deze fase maken we gebruik van de volgende modules.

 

De module fysieke training is opgebouwd uit individuele en groepsbegeleiding. Modules kunnen bestaan uit:

 • Conditie, kracht, stabiliteit en coördinatietraining
 • Testen en Meten
 • Fysieke coaching
 • Fysio-, hapto- en manuele therapie
 • Coaching op voeding
 • Sportfysiotherapie

De begeleiding in tijd

 • Een module fysieke training duurt over het algemeen tussen de 12-17 weken. In sommige specifiek gevallen wordt daarvan afgeweken.
 • Tevens is fysieke begeleiding nooit meer dan 2 keer per week.

Psychische begeleiding vindt plaats door middel van individuele gesprekken. De gesprekken geven inzicht in gedrag en handelen om te komen tot bewuste zelfsturing. We maken onder andere gebruik van cognitive gedragstherapie, lichaamsgerichte therapie, systemisch werk en diverse vormen van trauma begeleiding.

De begeleiding in tijd

 • Bij de intake bepalen we hoeveel uur begeleidingstijd er voor jou nodig is. Over het algemeen zetten we deze begeleiding 6 tot 15 uur in.

Voorwaarden

Wij bieden poliklinische revalidatieprogramma’s die worden vergoed door de zorgverzekeraar. Deze programma’s bieden wij aan voor mensen met chronische klachten. De zorgverzekeraar hanteert als regel dat je bij ons terecht kunt wanneer je minstens drie maanden klachten hebt.

Verwijzing

Je huisarts, bedrijfsarts of behandelend specialist kan je naar ons doorverwijzen. Het is fijn wanneer je ons bij je verwijzing ook een verslag van je behandelend therapeut of specialist kunt overhandigen. Met deze achtergrondinformatie kunnen we je beter helpen.

Kosten

De zorg die je krijgt bij Revalidatiecentrum Drechtsteden wordt vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Op deze zorg is een wettelijk eigen risico van toepassing. Deze bedraagt €385,- (tarief in 2020 en 2021). Indien je bij het afsluiten van je zorgverzekering hebt gekozen voor een vrijwillig hoger eigen risico, dan is die uiteraard van toepassing.

Je kosten voor onze zorg beperken zich dus tot je eigen risico van je zorgverzekeraar. Mocht je je eigen risico voor dit jaar al hebben betaald, dan zijn er geen extra kosten.

Tarieven: 2023 | 2024

Veel gestelde vragen kosten, verzekeringen, eigen risico en eigen bijdrage


Het tarief voor een revalidatietraject bij ons is afhankelijk van hoe je behandeltraject eruit gaat zien. Het tarief geldt voor het jaar van de aanvang van de DBC(behandeling). Het kan dus zo zijn dat er voor jou 2 verschillende tarieven gelden als je traject in 2 verschillende jaren loopt. Dit komt omdat je behandeltraject op een bepaald moment start en op een vast moment wordt gesloten volgens de landelijke wetgeving. Als je traject volgens deze landelijke wetgeving wordt gesloten maar je behandeling loopt nog door, dan wordt er een zogeheten vervolg DBC geopend. Wanneer dit vervolgtraject start in het jaar dat volgt op het startjaar van de behandeling betekent dit dat er voor het eerste traject een ander tarief geldt dan voor het vervolgtraject. De verschillende tarieven kun je terugvinden in de prijslijst op onze websites.

Een revalidatietraject bij ons valt onder je basisverzekering, wat betekent dat je inderdaad eigen risico moet betalen. Hoeveel eigen risico je moet betalen, hangt af van de kosten voor het revalidatietraject dat je bij ons volgt en het openstaande bedrag van je (vrijwillig) eigen risico in dat jaar.

Het kan zijn dat de kosten voor een revalidatietraject bij ons twee jaar achter elkaar van je eigen risico afgaan. Dit komt omdat je behandeltraject op een bepaald moment start en op een vast moment wordt gesloten volgens de landelijke wetgeving. Als je traject volgens deze landelijke wetgeving wordt gesloten maar je behandeling loopt nog door, dan wordt er een zogeheten vervolg DBC geopend. Wanneer dit vervolgtraject start in het jaar dat volgt op het startjaar van de behandeling betekent dit dat je zowel over het eerste als over het vervolgtraject een eigen risico verschuldigd bent. De startdatum van het DBC-traject is bepalend voor het eigen risico. Als je bijvoorbeeld in 2022 verzekerd bent bij ACG, maar in 2023 stap je over naar Nubria en er wordt een vervolg DBC voor je geopend in 2023, dan betaal je in 2022 eigen risico bij ACG en in 2023 bij Nubria.

Nee, voor kinderen onder de 18 jaar geldt géén eigen risico.

Nee, je betaalt geen eigen bijdrage voor een revalidatietraject bij ons. Ook al krijg je een specificatie van je zorgverzekeraar waarop een bedrag aan eigen bijdrage staat, hoef je deze eigen bijdrage niet te betalen. Dit deel komt voor de rekening van ons revalidatiecentrum. NB het (vrijwillig) eigen risico dat je hebt bij je zorgverzekeraar, komt wel voor je eigen rekening.

Toegangstijd tot polikliniek: maximaal 14 dagen (kalenderdagen)

Op dit moment kunnen wij binnen 2 weken na aanmelding een afspraak met je inplannen voor een eerste gesprek. Tussen het eerste gesprek en de start begeleiding plannen wij intakegesprekken met de revalidatiearts en behandelaren om jouw behandeltraject zo optimaal mogelijk af te stemmen.

Wil je sneller geholpen worden? Dan kun je bij je zorgverzekeraar terecht voor wachtlijstbemiddeling. Zij kunnen je informeren of je bij een andere zorgaanbieder sneller terecht kunt. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegangstijd tot de polikliniek 4 weken.

Aan het begin van je revalidatietraject kun je bij ons revalidatiecentrum een akte van cessie invullen. Hiermee machtig je ons om je zorgverzekeraar te verzoeken aan te geven of facturatie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar kan plaatsvinden. Helaas biedt niet iedere zorgverzekeraar deze mogelijkheid. In dat geval zijn wij genoodzaakt de factuur voor het revalidatietraject dat je hebt gevolgd bij ons naar je op te sturen. Deze factuur kun je indienen bij je zorgverzekeraar. Het uitgekeerde bedrag dien je vervolgens over te maken naar ons revalidatiecentrum. Behalve het eigen risico, komen er verder geen kosten voor je rekening.

Op dit moment heeft ons revalidatiecentrum een contract met de zorgverzekeraars Caresq en DSW. Dit contract geldt ook voor alle labels die aan deze concerns verbonden zijn. Omdat we niet met alle zorgverzekeraars een contract hebben, wordt de behandeling bij ons door sommige zorgverzekeraars niet volledig vergoed. Het bedrag dat niet vergoed wordt, komt voor de rekening van ons revalidatiecentrum. Hier hoef je dus niets van te betalen. Het (vrijwillig) eigen risico dat je hebt bij je zorgverzekeraar, komt wel voor je eigen rekening. Mocht je willen weten waarom jouw zorgverzekeraar de behandeling bij ons revalidatiecentrum niet volledig vergoedt, dan adviseren wij je om contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Mocht je het niet eens zijn met het gegeven antwoord, dan kun je contact opnemen met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Door een aantal zorgverzekeraars zijn extra regels opgesteld voordat je in behandeling mag komen. Dit betreft de concerns Achmea, VGZ, Menzis, Zorg en Zekerheid, Caresq, ENO en ONVZ. Deze procedure geldt ook voor alle labels die aan deze concerns verbonden zijn. Bij deze zorgverzekeraars moeten wij eerst het medisch dossier van de patiënt overleggen. Aan de hand van dit dossier bepaalt de zorgverzekeraar of ze overgaan tot een akkoord voor begeleiding bij ons revalidatiecentrum.

Wat betekent dat voor jou:
Na de intake bij ons revalidatiecentrum ontvang je een begeleidingsvoorstel waarop je akkoord kunt geven. Na jouw akkoord zullen wij je medisch dossier naar je zorgverzekeraar sturen. Je zorgverzekeraar beoordeelt vervolgens of ze overgaan tot een akkoord voor begeleiding bij ons revalidatiecentrum. Deze procedure geldt alleen als je verzekerd bent bij de concerns Achmea, VGZ, Menzis,, Zorg en Zekerheid, Caresq, ENO en ONVZ. Deze procedure geldt ook voor alle labels die aan deze concerns verbonden zijn.

Om een aanvraag bij Achmea te kunnen doen, stelt Achmea de extra voorwaarde dat er brieven van de behandelaren in de eerste lijn over de indicatie, het aantal behandelingen en de resultaten op briefpapier en ondertekend door de behandelaren uit de eerste lijn beschikbaar zijn. Concreet betekent dit dat we eerst deze brieven van je moeten hebben voordat we jouw medisch dossier kunnen overleggen.

Op je factuur vind je zowel directe als indirecte tijd. Directe tijd wordt geschreven als je bij ons bent geweest voor een gesprek of behandeling. De behandeldata op je factuur waarop je niet zelf bij ons aanwezig was, is geschreven als indirecte tijd. Dit is onder andere rapportage tijd, telefonisch contact, overleg met andere behandelaren over je traject etc. Deze tijd kan ons revalidatiecentrum bij de zorgverzekeraar in rekening brengen. Dit vind je dan terug op je factuur.

De hoogte van je factuur hangt af van de tijd die je totale revalidatietraject heeft gekost. Onder deze tijd valt zowel directe als indirecte tijd. Het kan dus zo zijn dat je maar 2 keer bij ons revalidatiecentrum bent geweest, maar dat er ook indirecte tijd voor je gemaakt is. Hierdoor wordt de tijd van je revalidatietraject meer en gaat de prijs van het revalidatietraject omhoog. Het DBC systeem is een systeem van gemiddelden. Het kan dus voorkomen dat je relatief weinig aanwezig bent geweest en een relatief hoge factuur krijgt, maar het kan ook zo zijn dat je relatief veel aanwezig bent geweest en een relatief lage factuur krijgt. Zo is het tarief in 2021 voor bijvoorbeeld 12 uur behandeltijd even hoog als voor bijvoorbeeld 45 uur behandeltijd. De verschillende tarieven met de tijd van een revalidatietraject kunt je terugvinden in de prijslijst van ons revalidatiecentrum.

Veel gestelde vragen Revalidatiecentrum Drechtsteden

Samen maken we het verschil.

Algemeen

Kwaliteitsdoelstelling

Samen maken we het verschil. Dat is niet voor niets onze slogan. Jouw doel is onze uitdaging.
85% van de vooraf gestelde doelen behalen we.

Behalve het behalen van jouw doel, willen we ook graag meten hoe onze dienstverlening zich verhoudt ten opzichte van andere revalidatiecentra. Zo monitoren we of we het goed doen en nog steeds het beste voor jou kunnen betekenen. Om dit te kunnen meten zijn er criteria opgesteld, die we elke patiënt tijdens het traject vragen te beantwoorden:

Afspraken:
Was het eenvoudig om een afspraak of behandelplan met deze zorgaanbieder te maken?

Accommodatie:
Is de behandelruimte of woon- en verblijfruimte net, schoon en toegankelijk?

Medewerkers:
Ben je vriendelijk en patiëntgericht geholpen door het ondersteunende zorgpersoneel?

Luisteren:
Is je vraag, probleem of hulpverzoek goed begrepen?

Informatie:
Heb je voldoende informatie gekregen over (het vervolg van) de behandeling?

Behandeling:
Hoe beoordeel je het (voorlopige) effect van de behandeling?

We vinden de uitkomsten betrouwbaar als de score gebaseerd is op de uitkomsten van evaluaties van >30% van onze patiënten.


Locatie

Revalidatiecentrum Drechtsteden is gevestigd aan de Berkenhof 100 in Dordrecht. Ons pand is zichtbaar vanaf de N3 ter hoogte van de afslag Werkendam. Ons gebouw is goed toegankelijk voor (minder) validen. Gratis parkeren voor de deur. De bushalte vind je op respectievelijk 200 en 400 meter.

Re-integratie

Als één van jouw doelstellingen terugkeer in werk is, dan adviseren wij jou en je werkgever gebruik te maken van de diensten van onze samenwerkingspartner LENGG. Vanuit deze samenwerking stemmen we zorg en re-integratie zorgvuldig op elkaar af. Je werkgever investeert in de re-integratie module en wordt actief bij het proces betrokken. De zorgverzekeraar vergoedt je revalidatie.


Deskundig en professioneel.

Aanmelden

Voor een poliklinische revalidatiebehandeling bij Revalidatiecentrum Drechtsteden heb je een verwijzing van je arts nodig. Dat kan je huisarts, maar ook een bedrijfsarts of medisch specialist zijn. Heb je een verwijzing, dan kun je hieronder een keuze maken op welke wijze je contact met ons legt voor het maken van een afspraak.

Je kunt ons direct bellen op 078 - 303 12 50 of vul dit formulier in, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

Ik wil me aanmelden.

Revalidatiecentrum Drechtsteden

Contact
Revalidatiecentrum Drechtsteden

Let op!
Revalidatiecentrum Drechtsteden wil u ervan bewust maken dat met het invullen van het aanmeldformulier, zij beschikt over uw naam, geslacht, emailadres en de eventuele toelichting die u wenst te geven. Deze gegevens zullen door Revalidatiecentrum Drechtsteden worden verwerkt om contact met u op te kunnen nemen. U kunt een schriftelijk verzoek indienen voor verwijdering van de gegevens.

Gaat u akkoord met het bovenstaande? Indien u hiervoor geen akkoord geeft, is het niet mogelijk zich op deze manier aan te melden en kan Revalidatiecentrum Drechtsteden geen contact met u opnemen.
Ja, ik accepteer deze

Gaat u ermee akkoord dat de door u ingevulde gegevens worden verwerkt door Revalidatiecentrum Drechtsteden? Indien u hier kiest voor ‘nee’ worden uw gegevens niet opgeslagen en kan Revalidatiecentrum Drechtsteden geen contact met u opnemen.
Ja, ik accepteer deze
Locatie

Adres:
Berkenhof 100, 3319 WB Dordrecht

Telefoon:
(078) - 30 31 250

E-mail:
post@rc-d.nl